Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Organi LAS Posavje

Organi LAS Posavje so:

  • skupščina,
  • predsednik,
  • upravni odbor,
  • nadzorni odbor,
  • ocenjevalna komisija.

V organe LAS Posavje so imenovani člani skupščine LAS. V ocenjevalno komisijo so lahko imenovane tudi druge kompetentne osebe, ki niso člani skupščine LAS Posavje.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43