Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Obrazci

ČLANSTVO V LAS POSAVJE:

O članstvu v LAS Posavje si lahko več preberete tukaj.

 

BROŠURA LAS POSAVJE 2014-2020

 

PREDSTAVITVENI FILM DOBRIH PRAKS LAS POSAVJE 2014-2020 (povezava na Youtube kanal LAS Posavje)

 

LOGOTIPI in OZNAČEVANJE AKTIVNOSTI:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

 

Forum za vprašanja povezana s CLLD/Leader: 

ARSKTRP in MKGP sta vzpostavila forum, da bodo na ta način odgovori dostopni vsem. Povezava na spletni forum je TUKAJ.

 

Navodila OU ESRR:

Veliko informacij v povezavi z izvajanjem ESRR operacij in označevanjem aktivnosti je na spletni strani www.eu-skladi.si.

Ob izvajanju operacije/projekta je skozi celotno izvedbo potrebno natančno upoštevati Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (marec 2021) ter Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (februar 2021) in ažurirana/veljavna navodila na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila

 

NAVODILA UPRAVIČENCEM ESRR:

NAVODILA UPRAVIČENCEM (pdf) (maj 2018)

Priloga 1 - Časovnica (excel)

Priloga 2 - Končno poročilo (word)

Priloga 3 - Letno poročilo (word)

Priloga 4 - Poročilo ob zaključku spremljanja operacije (word)

 

OBRAZCI ZA POROČANJE ZA OPERACIJE UPRAVIČENCEM ESRR OB ODDAJI ZZI:

POROČILO O NAPREDKU: poročilo (docx)

PRILOGA 1, finančno poročanje:  stroškovnik (xls)

ZAZNAMEK O IZBORU PONUDB: zaznamek (priloga k računom) 

ČASOVNICA za stroške dela: časovnica

 

LOGOTIPI

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43