Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Območje delovanje LAS Posavje

LAS Posavje deluje na celotnem območju razvojne regije Posavje, ki jo sestavlja šest občin:

  • Bistrica ob Sotli,
  • Brežice,
  • Kostanjevica na Krki,
  • Krško,
  • Radeče in
  • Sevnica,

Regija meri 968,2 km2 in predstavlja 4,77 % površine Slovenije. 

Na območju LAS Posavje, ki je hkrati območje regije Posavje, je na dan 01. 07. 2014 po podatkih SURS živelo 75.683 prebivalcev.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43