Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Člani LAS Posavje 2014 - 2020

Biti član LAS Posavje pomeni aktivno sodelovati pri:

  • odkrivanju razvojnih potencialov v regiji Posavje,
  • oblikovanju skupnih razvojnih ciljev,
  • izboru najkvalitetnejših projektov, ki bodo prispevali k uresničitvi teh ciljev in so upravičeni do sofinanciranja s sredstvi CLLD.

Seznam članov LAS Posavje na dan 31. 12. 2022 se nahaja na naslednji povezavi.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43