Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Projekti

V programskem obdobju 2007 - 2013 je bilo v Posavju s sredstvi LEADER sofinanciranih 24 projektov, pri katerih je sodelovalo preko 100 različnih javnih, zasebnih in nevladnih projektnih partnerjev.

Izvedeni LEADER projekti dokazujejo, da je Posavje lepše urejeno, bolj privlačno za domačine in turiste, ustvarjena so prepotrebna delovna mesta, skozi projekte se so raznovrstne ciljne skupine usposabljale in izboljševale svoje veščine, kar v največji meri pripomore tudi k dvigu dodane vrednosti različnih produktov na našem podeželju.

S projekti spodbujamo in opogumljamo ljudi na podeželju, da zaupajo svoji ideji in gredo v akcijo.

Brošura LAS 2007 - 2013

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43