Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Pridelano v Posavju: lokalno pridelana hrana naj ima prednost

Nosilec projekta: Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.

Projektni partnerji: Center za razvoj podeželja Posavje, Kostak komunalno stavbno podjetje d.d.

Vrednost projekta: 48.174,27 EUR
LEADER sredstva: 41.204,18 EUR
Kontaktne informacije o projektu: barbara.krajnc@kz-sevnica.si, www.kz-sevnica.si

Projekt je vsebinska nadgradnja projekta Lokalna trajnostna oskrba s hrano v Posavju. V sklopu projekta Pridelano v Posavju je bila razvita celostna grafična podoba nove blagovne znamke »od tukaj.si«, vzpostavljeno pogodbeno partnerstvo s kmetijami in odprte nove tržne poti. V tri obstoječe trgovine z živili Kmečke zadruge Sevnica z.o.o.. se je namreč umestila kupljena oprema za ločeno trženje lokalnih pridelkov pod blagovno znamko »od tukaj.si«. S pomočjo številnih promocijskih aktivnosti so projektni partnerji promovirali novo blagovno znamko, animirali kmetije za vključitev v partnerstvo in osveščali potrošnike, da bi se ti odločali za nakup lokalno pridelane hrane.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43