Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Modra frankinja - žametno vino posavja

Nosilec projekta: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, KŠTM Sevnica

Projektni partnerji: Kmečka zadruga Sevnica, Center za razvoj podeželja Posavje Zveza društev vinogradnikov Dolenjske

Vrednost projekta: 37.943,14 EUR
LEADER sredstva: 29.760,06 EUR
Kontaktne informacije o projektu: info@kstm.si, www.modra-frankinja.com

Namen projekta je dvigniti dodano vrednost vinu modre frankinje. Z izvedbo usposabljanj pridelovalcev modre frankinje se bo dvignil nivo kakovosti pridelave grozdja za doseganje stabilne kakovosti. Z izvedbo promocijskih aktivnosti in ozaveščanjem javnosti se bo dosegla višja dodana vrednost. Razvita nova prodajna pot pomeni nov način in obliko trženja lokalnih proizvodov končnim kupcem. Z izvedenimi strokovnimi podlagami - izdelano strategijo in usposabljanjem ter ocenjevanjem bo spodbujeno povezovanje ponudnikov proizvodov višje kakovosti za enoten nastop na trgu.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43