Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Bistrica kot biser

Nosilec projekta: Občina Bistrica ob Sotli

Projektni partnerji: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Športno društvo Bistrica ob Sotli, Kulturno društvo Bistrica ob Sotli, Društvo vinogradnikov in kletarjev Šempeter, Društvo prijateljev mladine Bistrica ob Sotli, Turistično društvo Bistrica ob Sotli, Društvo upokojencev Bistrica ob Sotli

Vrednost projekta: 31.987,08 EUR
LEADER sredstva: 30.543,15 EUR
Kontaktne informacije o projektu: ana.bercko@bistricaobsotli.si

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli je pri raziskovanju dediščine na območju občine Bistrica ob Sotli združilo osnovno šolo, domača društva in posameznike. Med njimi se je razvil kreativen medgeneracijski dialog, katerega dosežki so izdana publikacija »Bistrica ob Sotli – Med biseri dediščine«, posnet film o tematski poti Znamenja, izdana zgoščenka ljudskih pesmi in izdelana zasnova nove tematske poti po občini Bistrica ob Sotli. Partnerji so za krepitev medgeneracijskega sodelovanja in prenašanja izročila na mlade izvedli več zanimivih kulturnih in izobraževalnih dogodkov (raziskavo naravne in kulturne dediščine, delavnice branja, risanja, igre, plesa, petja in kulinarike), pri katerih so sodelovali skoraj vsi prebivalci geografsko najmanjše občine na območju LAS Posavje.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43