Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Akademija zdrave hrane

Nosilec projekta: Kenex trgovsko podjetje d.o.o.

Projektni partnerji: Osnovna šola Brežice, Osnovna šola Dobova, Ekonomska in trgovska šola Brežice poklicna in strokovna šola, Zavod za izobraževalno in raziskovalno dejavnost Posavje, Tadeja Sumrak (fizična oseba), Samo Ošina (fizična oseba)

Vrednost projekta: 68.608,32 EUR
LEADER sredstva: 58.286,37
Kontaktne informacije o projektu: tomi.jurman@kenex.si

Projekt »Akademija zdrave hrane« je bil namenjen osveščanju prebivalstva v Posavju o pomenu uživanja lokalne ekološko pridelane hrane ter o ključnih prednostih, ki jih ekološka pridelava prinaša okolju in zdravju ljudi ter živali. Ključna aktivnost projekta je bila izdaja štirih številk biltena Akademija zdrave hrane. Pri pripravi vsebin so bile k sodelovanju povabljene vse osnovne in srednje šole na območju LAS Posavje. Učenci in dijaki so na vnaprej določene tematike zdrave hrane pripravili vsebine, primerne njihovi starosti, v katerih so na preprost način sporočali prednosti ekološko pridelane lokalne hrane. V biltenu so s svojimi prispevki sodelovali tudi kmetovalci in strokovnjaki, ki so osvetlili vpliv pridelave in uživanja ekološke hrane na stanje okolja in zdravje ljudi.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43