Zaprt 4. javni poziv za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in izvedena 16. seja Ocenjevalne komisije LAS Posavje

18 Oct 2021

V ponedeljek, 18. 10. 2021 je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 16. seja ocenjevalne komisije LAS Posavje.

Osrednja točka seje je bilo odpiranje vlog operacij, ki so jih prijavitelji z območja LAS Posavje oddali na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR). Vodilni partner  LAS Posavje je na navedeni javni poziv v roku - do 14. 10. 2021 - prejel 3 vloge operacij. Predstavniki ocenjevalne komisije so na seji opravili pregled administrativne popolnosti vlog v skladu z navedenim dnevnim redom 16. seje OK LAS Posavje.

Dnevni red 16. seje OK LAS Posavje:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 15. seje
  3. Imenovanje predsednika ocenjevalne komisije LAS Posavje za 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  4. Predstavitev razpisne dokumentacije javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  5. Ugotavljanje administrativne popolnosti prispelih vlog na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  6. Razno

Prijavitelji iz upravičenega območja so prijavili 3 partnerske operacije, ki jih bo Ocenjevalna komisija pregledala ter ocenila njihovo ustreznost. Upravičenci bodo o rezultatih obveščeni v roku 60 dni od zaprtja javnega poziva oz. v mesecu decembru.

Utrinek s seje:

   

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43