Zaključen 1. javni poziv za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP, ESRR in ESPR

03 May 2017

21. aprila 2017  je Lokalna akcijska skupina Posavje 2014-2020 zaprla 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017:

  • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP
  • Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR
  • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo - ESPR

Prijavitelji iz upravičenega območja so prijavili 20 partnerskih operacij, ki jih bo Ocenjevalna komisija pregledala ter ocenila njihovo ustreznost. Upravičenci bodo o rezultatih obveščeni konec meseca junija.

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43