ZAKLJUČEN 1. JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE IZ SREDSTEV CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE

14 Jul 2017

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je zaključila z vsemi postopki, povezanimi s potrditvijo operacij, oddanih na 1. javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), v skupni vrednosti 1.752.151,00 EUR.

 

Na javni poziv, ki je bil odprt do petka, 21. 4. 2017, je bilo oddanih 20 projektnih predlogov, v skupnem znesku sofinanciranja v višini 1.968.175,55 EUR. Za sofinanciranje iz kmetijskega sklada (EKSRP) je vlogo oddalo 10 prijaviteljev, za sredstva regionalnega sklada (ESRR) 7 prijaviteljev  in za sredstva ribiškega sklada (ESPR) 3 prijavitelji.

Ocenjevalna komisija je prejete vloge najprej pregledala iz vidika meril administrativne popolnosti in vseh 20 vlog je bilo zaradi ugotovljenih administrativnih pomanjkljivosti pozvanih k dopolnitvam. Pet neodvisnih članov ocenjevalne komisije je pregledalo vseh 20 prejetih dopolnitev in ugotovilo, da je 18 vlog izpolnjevalo merila administrativne popolnosti, zato so te vloge uvrstili v nadaljnji postopek ocenjevanja. Dve vlogi po dopolnitvi nista izpolnjevali meril administrativne popolnosti, zato sta bili izločeni iz nadaljnjega postopka. Člani ocenjevalne komisije so nato vseh 18 administrativno popolnih vlog pregledali še iz vidika pogojev upravičenosti in iz vidika meril ocenjevanja kakovosti.

Do sofinanciranja iz sredstev CLLD bo predvidoma po 1. javnem pozivu upravičenih 15 operacij, v skupni višini sofinanciranja 1.476.531,87 EUR, od tega:

  • 3 operacije iz sredstev EKSRP v višini 350.000,00 EUR in 3 operacije iz sredstev EKSRP 254.151,00 EUR za problemsko območje Občine Radeče;
  • 5 operacij iz sredstev ESRR v višini 476.304,51 EUR in 1 operacija iz sredstev ESRR 9.595,43 EUR za problemsko območje Občine Radeče;
  • 3 operacije iz sredstev ESPR v skupni višini 386.480,93.

 

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, posreduje predloge operacij v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije:

  • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo z izdalo odločbo dokončno odločila o odobritvi vsake posamezne operacije za sofinanciranje s sredstvi EKSRP in ESPR;
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo s sklenjeno pogodbo dokončno odločilo o odobritvi vsake posamezne operacije za sofinanciranje s sredstvi ESRR.

 

Seznam operacij, potrjenih s strani Upravnega odbora LAS Posavje:

Evidenčna št. prijave

SKLAD

Prijavitelj operacije

Naziv operacije

Ukrep iz SLR LAS Posavje

1

ESRR

Mladinski center Krško

RAST(IŠČE) SREČE

U7

2

EKSRP

Občina Sevnica

Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje

U3

3

EKSRP

Občina Sevnica

Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja

U2

4

ESPR

Občina Sevnica

Najboljša riba je posavska riba

U4

5

ESRR

Društvo PoPasje

iZOOdi-Iniciativa za odgovoren odnos do živali

U8

7

ESPR

Ribiška družina Brestanica-Krško

Povezani s Savo

U4

9

EKSRP

Občina Krško

Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov

U5

10

ESRR

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

Zeleno Posavje - za naravo in zdravje

U6

11

ESRR

Občina Krško

Zelena doživetja Posavja

U6

13

EKSRP

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica

Modra frankinja - žametno vino regije Posavje

U2

15

EKSRP

Občina Radeče

Stara šola za nove ideje

U3

16

EKSRP

Občina Radeče

Središče podjetniških impulzov

U1

17

ESPR

Občina Radeče

Interpretacijski ribnik Savus

U6

18

ESRR

Kulturno turistični rekreacijski center Radeče

Vsi na plac!

U8

20

ESRR

Občina Krško

Podjetna 9ka

U1

 

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, bo 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, objavila predvidoma v začetku leta 2018.

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43