ZA POSAVSKE RIBOGOJCE

02 Mar 2015

Vabimo Vas na sestanek, na katerem bomo spregovorili o možnostih povezovanja posavskih ribogojcev ter pogojih za črpanje novih evropskih sredstev za skupne ribogojske projekte (izobraževanje, promocija, manjša infrastruktura, uvajanje tematskih poti) iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Na sestanku vam bomo predstavili pogoje za črpanje sredstev, do katerih ste lahko upravičeni le preko vključitev v javno-zasebno partnerstvo na območju regije Posavje. V ta namen boste skupaj s specialistom za ribogojstvo pri KGZ Kranj, g. Miho Štularjem, naredili plan aktivnosti.

Ker je eden izmed pogojev za upravičenost do sredstev in vključitev tudi redno poročanje letne proizvodnje, prinesite s seboj obrazec za sporočanje proizvodnje za leto 2014, ki ste ga pred kratkim prejeli od MKGP, da skupaj pregledamo posamezne postavke.

Sestanek bo v sredo, 4. marca 2015, ob 16. uri,  v sejni sobi RRA Posavje, CKŽ 2, v Krškem (Mencigerjeva hiša v starem mestnem jedru Krškega). Vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite pri kontaktni osebi na RRA Posavje, to je Darja Planinc, na tel. št. 07 488 10 43 ali na e-naslov: darja.planinc@rra-posavje.si.

Vabilo najdete tukaj.

VLJUDNO VABLJENI!

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43