Vprašanja in odgovori v okviru prvih javnih pozivov

27 Feb 2017

Regionalna razvojna agencija Posavje je, kot vodilni partner LAS Posavje, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, objavila javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

V povezavi z izborom operacij in izpolnjevanjem vlog za prijavo operacij se pojavljajo vprašanja, ki jih naslavljate na LAS Posavje. (Tukaj) se nahajajo vsa pisna vprašanja in njihovi odgovori, ki smo jih prejeli in vam jih posredovali do sedaj. Seznam vprašanj in odgovorov bo posodobljen vsak ponedeljek v mesecu.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43