Vabilo za posredovanje predstavitvenih filmov operacij LAS Posavje iz naslova Podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

24 Mar 2020

Prijaviteljem (upravičencem) operacij LAS Posavje na Podukrepu 19.2  - EKSRP, ESPR, ESRR

Zadeva: Vabilo za posredovanje predstavitvenih filmov operacij LAS Posavje iz naslova Podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

 

Spoštovani prijavitelji/upravičenci projektov LAS Posavje,

Lokalna akcijska skupina Posavje je izredno uspešna pri črpanju sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Posledično se na terenu že pišejo čudovite, inovativne zgodbe, ki ste jih mnogi uspeli ujeti tudi v kratkih filmih. Zato vas RRA Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje vabi, da nam svoje predstavitve primerov dobrih praks, ki so nastali tekom izvajanja projektov LAS Posavje na Podukrepu 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, čimprej pošljete na naslov las.posavje@rra-posavje (ali preko WeTransfer).

Vodilni partner LAS Posavje bo vaše predstavitvene filme objavil na svojih družbenih omrežjih in kanalu YouTube LAS Posavje in na ta način pripomogel k temu, da se dober glas sliši v deveto vas.

Prav tako nam lahko morebitne novonastale filme samoiniciativno pošljete tudi kasneje. Ne pozabite, da morajo biti vsi filmi ustrezno označeni (vir sofinanciranja).

S prijetnimi pozdravi,

pisarna LAS Posavje

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43