Vabilo na srečanje za razvoj partnerstev LAS Posavje

25 Apr 2018

Spoštovani,

 

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v petek, 30. 3. 2018, objavila 2. JAVNA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR. Želimo, da se potencialni prijavitelji, ki imajo interes po povezovanju v skupne projekte, spoznajo in zastavijo morebitna partnerstva. S tem namenom vas

 

VABIMO NA SREČANJE,

ki bo v četrtek, 10. 5. 2018 ob 13. uri v sejni sobi RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.

 

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo potrdite do petka, 4. 5. 2018, na naslov las.posavje@rra-posavje.si.

 

Vljudno vabljeni.

 

LAS Posavje

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43