Vabilo na predstavitev 4 javnih razpisov OP ESPR 2014-2020

13 Mar 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi na predstavitev javnih razpisov za ukrepe »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«, »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« in »Inovacije v akvakulturi«, ki bo v sredo, 14. 3. 2018 ob 10. uri v sejni dvorani stavbe Slovenijales, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. 

Vabilo se nahaja na naslednji povezavi: http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/S8J-DIRRGL-18030115440.pdf

Več o razpisih se nahaja na naslednji povezavi: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

 

Vljudno vabljeni!

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43