VABILO NA DELAVNICO ZA UPRAVIČENCE EKSRP

04 Sep 2018

 

VABILO NA DELAVNICO ZA UPRAVIČENCE

EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP)

- za operacije 1. javnega poziva LAS Posavje za Podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Spoštovani,

v povezavi z izvajanjem operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) se vam najverjetneje porajajo mnoga vprašanja, zato vas vabimo na delavnico, na kateri vas bomo seznanili z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, in z Navodili za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD za sklad EKSRP.

Delavnica bo potekala v četrtek, 13. septembra 2018, ob 10. uri v sejni sobi RRA Posavje, CKŽ 2.

Zaželeno je, da nosilni partnerji operacij, katerim je bilo z odločbo ARSKTRP odobreno sofinanciranje s sredstvi EKSRP, na delavnico povabite tudi vaše projektne partnerje

Prosimo, da vašo udeležbo na delavnici potrdite na naslov las.posavje@rra-posavje.si – najkasneje do ponedeljka, 10. septembra 2018.

Vljudno vabljeni!

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43