Vabilo na delavnico za upravičence 2 JP LAS Posavje ESPR

04 Feb 2019

VABILO NA DELAVNICO ZA UPRAVIČENCE

EVROPSKEGA SKLADA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR)

za operacije 2. javnega poziva LAS Posavje  ESPR

za Podukrep 19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

 

Spoštovani,

v povezavi z izvajanjem operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) se vam najverjetneje porajajo mnoga vprašanja, zato vas vabimo na delavnico, na kateri vas bomo seznanili z Navodili organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje aktivnosti za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 in Navodili za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD za sklad ESPR.

Delavnica bo potekala v četrtek, 14. februarja 2019,

ob 9. uri v sejni sobi RRA Posavje, CKŽ 2.

Zaželeno je, da na delavnico povabite tudi vaše projektne partnerje.

 

Prosimo, da vašo udeležbo na delavnici potrdite na naslov manuela.bojnec@rra-posavje.si – najkasneje do torka, 12. februarja 2019.

Vljudno vabljeni!

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43