VABILO NA DELAVNICE: RAZVOJNA PRILOŽNOST za DRUŠTVA/PONUDNIKE - Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje pod okriljem MaB Unesco

09 Sep 2019

LAS Posavje s podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) izvaja projekt »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«. S projektom, ki poteka na treh biosfernih območjih Slovenije in v sodelovanju šestih lokalnih akcijskih skupin (LAS Doline Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov, LAS Obsotelje in Kozjansko ter LAS Posavje), želimo prispevati k večji prepoznavnosti biosfernih območij Slovenije in izkoriščanju potencialov, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območjem.

Ker se v biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje nahaja pet posavskih občin, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na delavnicah, ki smo jih v sodelovanju z JZ Kozjanski Park, upravljalcem biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, pripravili z namenom, da različnim društvom in ponudnikom predstavimo potenciale in priložnosti našega biosfernega območja. Na delavnicah se bomo pogovorili o obstoječih in novih možnostih sodelovanja; predstavljena bo tudi priložnost za pridobitev pravice do uporabe nove kolektivne in storitvene znamke.

  • Delavnica RAZVOJNA PRILOŽNOST za DRUŠTVA - »Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje pod okriljem MAB UNESCO« bo potekala v torek, 17. septembra 2019, ob 12.30 uri v sejni sobi Regionalne Razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško.
  • Delavnica RAZVOJNA PRILOŽNOST za PONUDNIKE- »Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje pod okriljem MAB UNESCO« bo potekala v sredo, 18. septembra 2019, ob 12.30 uri v sejni sobi Regionalne Razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško.

 Več informacij o delavnicah: VABILO NA DELAVNICO - ZA DRUŠTVA in VABILO NA DELAVNICO - ZA PONUDNIKE

Zaradi lažje organizacije dogodkov vas prosimo, da svojo prisotnost na delavnici potrdite  - najkasneje do ponedeljka, 16. 09 2019, na naslov: lucija.avgustin@rra-posavje.si ali po telefonu 07/ 48 81 043. *Članstvo v LAS Posavje ni pogoj za sodelovanje na delavnicah, zato vljudno vabljeni, da o terminih delavnic seznanite tudi vse tiste, za katere mislite, da bi jih vsebina zanimala.

V upanju, da se nam boste pridružili, vas lepo pozdravljamo,

LAS Posavje in ostali partnerji projekta »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«

Aktivnosti potekajo v sklopu projekta »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« in so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino sta odgovorna LAS Posavje in JZ Kozjanski park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43