Vabilo k izpolnjevanju: ANKETA o TRENDIH NA PODEŽELJU

26 Aug 2020

Spoštovani,

na prošnjo Ministrstva za kmetijsktvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), vabimo vse lokalne akterije k izpolnitvi ankete na temo razvoja slovenskega podeželja. Anketo v okviru priprave vizije za razvoj slovenskega podeželja do leta 2040 izvaja stičišče SVARUN. Vaše mnenje je pomembno, zato vas vljudno vabimo, da izpolnite pripravljeno anketo in jo posredujete tudi drugim lokalnim akterjem na območju LAS. 


VEČ o ANKETI:
Pred vami je anketa v podporo oblikovanju vizije za razvoj slovenskega podeželja v naslednjih 20 letih. Anketa naslavlja različne razsežnosti izzivov, s katerimi se srečujemo na podeželju. Z vašim sodelovanjem bomo oblikovali široko vizijo razvoja slovenskega podeželja v naslednjih 20 letih, kot tudi možne poti do uresničevanje te vizije. V ugotovitve, ki bodo prispevale k oblikovanju strateških usmeritev za razvoj podeželja, bi radi čim bolj celovito vključili mnenja in poglede različnih družbenih skupin, katerih življenje in delo se dotikata tega področja. Zato vas vljudno vabimo k sodelovanju in izpolnitvi vprašalnika, ki je dostopen na naslovu https://www.1ka.si/a/296216, in ga tudi razpošljete po svojih socialnih mrežah.
 
Anketo smo pripravili v okviru stičišča SVARUN, katerega namen je pridobivanje in usklajevanje stališč različnih deležnikov na področju podeželja in kmetijstva. Stičišče deluje v okviru evropskega projekta Obzorja 2020 SHERPA, ki povezuje znanost, družbo in odločevalce pri oblikovanju prihodnjih skupnih evropskih politik. Na podlagi rezultatov preteklih razvojnih in raziskovalnih projektov oblikujemo predloge prihodnjih izboljšav, ki jih v nadaljevanju preverjamo v širokem posvetovanju z deležniki. Anketna raziskava, ki je pred vami, je del te širše zgodbe in se nanaša na široko javno posvetovanje o prihodnosti evropskih podeželskih območij, ki ga je začela Evropska komisija v juliju 2020. Raziskava, v katero se z izpolnjevanjem ankete vključujete tudi vi, se odvija v različnih evropskih državah. V njej želimo izvedeti, v kolikšni meri skupne politike na ravni EU naslavljajo specifične razvojne izzive podeželja v državah članicah. Stališča, pridobljena v okviru te raziskave, pa bodo Komisiji posredovana kot enotno skupno stališče vseh sodelujočih večdeležniških stičišč.

Lep pozdrav,

pisarna LAS Posavje - po povabilu MKGP

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43