V prazničnem vzdušju izvedene seje organov LAS POSAVJE

20 Dec 2022

V sredo, 14. 12. 2022 so na Gradu Rajhenburg potekale seje organov LAS Posavje, in sicer:

11. redna seja upravnega odbora LAS Posavje

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 10. redne seje
 3. Članarine LAS Posavje za leto 2023
 4. Predlog Letnega načrta LAS Posavje 2014-2020 za leto 2023
 5. Zahtevek vodilnega partnerja LAS Posavje za stroške vodenja in animacije za obdobje od 01. 07. 2022 do 31. 10. 2022
 6. Seznanitev z izstopom člana LAS Posavje
 7. Razno

7. redna seja nadzornega odbora LAS Posavje

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 6. redne seje NO LAS Posavje
 3. Potrditev predloga Letnega načrta aktivnosti LAS Posavje 2014–2020 za leto 2023
 4. Razno

15. redna seja skupščine LAS Posavje:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 14. redne seje
 3. Seznanitev s prejetimi operacijami, oddanimi na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP
 4. Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti LAS Posavje za leto 2023
 5. Seznanitev s poročilom nadzornega odbora LAS Posavje
 6. Razno

Utrinki s sej:

  

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43