USPOSABLJANJE V RADEČAH

20 Mar 2015

Spoštovani ponudniki na posavskih tržnicah!

Partnerji projekta Gremo na tržnico vas  vabimo še na zadnje brezplačno usposabljanje za neposredno prodajo na posavskih tržnicah, ki bo potekalo 26. marca v Radečah.

Program je pripravljen na podlagi izkazanih potreb obstoječih in novih ponudnikov ter skladen z aktualnimi predpisi na tem področju.  

Usposabljanja so vam v pomoč pri vzpostavitvi ustreznih pogojev na vaših kmetijskih gospodarstvih za izvajanje neposredne prodaje, vključno z  registracijo dejavnosti.

Udeležba na dosedanjih usposabljanjih je pokazala izjemno zanimanje za to obliko trženja, ki jo bo mogoče izvajati na lično urejenih tržnicah v vseh posavskih občinah.

Usposabljanje na temo PRIMARNA PRIDELAVA ŽIVALSKIH PROIZVODOV IN PREDELAVE ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA

  • v Radečah,  v četrtek, 26.03.2015, v sejni sobi Občine Radeče, s pričetkom ob 9. uri

          Vsebina usposabljanj je podrobno opisana v vabilu tukaj.

Udeležba ni vezana na občino prebivališča, zato se lahko zadnjega usposabljanja udeležiti vsi zainteresirani. O usposabljanju lahko obvestite vse, ki jih ta vsebina zanima.

Vljudno vabljeni.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43