Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe CLLD

18 Dec 2017

V Uradnem listu RS št. 72/2017 je bila dne, 15. 12. 2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Uredba je dostopna na: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3500 in prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Več o spremembah tudi na: https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/822-15-12-2017-uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-programskem-obdobju-2014-2020 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43