UREDBA CLLD ŠE V PRIPRAVI

07 Apr 2015

 

Obveščamo vas, da je Uredba CLLD še vedno v medresorskem usklajevanju. Trenutno so aktualna usklajevanja glede izračuna finančnega okvira iz sredstev ESRR – Evropskega sklada za regionalni razvoj v CLLD. RRA Posavje oz. LAS Posavje je na MGRT na podlagi sodelovanja s posavskimi občinami posredovala predlog seznama naselij, v katerih po mnenju strokovnih služb občin mestne funkcije prevladujejo nad podeželskimi.  Število upravičenih naselij, ki jih bo potrdilo MGRT, namreč vpliva na izračun višine kvote iz ESRR v CLLD.

Do objave uredbe pa vsem zainteresiranim priporočamo, da si preberete čim več informacij o CLLD, ki so dosegljive na tej povezavi: http://www.program-podezelja.si/sl/vsebina-programa/clld-leader

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43