Upravni odbor LAS Posavje je na svoji seji, dne 9. 8. 2018, potrdil 8 novih projektov

14 Aug 2018

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je zaključila z vsemi postopki, povezanimi s potrditvijo projektov, oddanih na 2. javna poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), v skupni vrednosti 1.198.619,35 EUR.

Ocenjevalna komisija LAS Posavje je prejete vloge pregledala iz vidika meril administrativne popolnosti,  iz vidika pogojev upravičenosti in iz vidika meril kakovosti.

Do sofinanciranja iz sredstev CLLD bo predvidoma po 2. javnem pozivu upravičenih osem projektov, v skupni višini sofinanciranja 1.198.619,35 EUR, od tega:

  • štirje projekti iz sredstev ESRR v višini 550.00,00 EUR in
  • štirje projekti iz sredstev ESPR v skupni višini 648.619,35 EUR.

 

Potrjeni projekti bodo sedaj poslani v odobritev na pristojne organe - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (ESRR projekti) ter Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ESPR projekti), ki bodo stroške projektov odobrili s pogodbo z upravičenci oz. odločbo o dodelitvi sredstev.

Seznam potrjenih projektov:

SKLAD

Prijavitelj operacije

Naziv operacije

Višina sofinanciranja v EUR

ESRR

Občina Krško

Mar Nam Je za Skupnost

149.996,93

ESRR

Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Krško

OŽIVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ S POMOČJO OBRTI

149.996,49

ESRR

Komunala d.o.o. Sevnica

OLJE NEKOLIKO DRUGAČE

130.818,80

ESRR

KTRC Radeče

Oživimo savske zgodbe

119.886,65

ESPR

Občina Sevnica

RIBA JE IN

199.993,15

ESPR

Občina Krško

RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH

185.488,88

ESPR

Občina Radeče

Posavski ribji krog

120.528,04

ESPR

Kunst 1966 d.o.o.

Ribnik in akvarij Posavske ribe

142.609,28

 

Regionalna razvojna agencija Posavje bo 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP) objavila predvidoma jeseni 2018.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43