Upravičeni stroški CLLD

13 Jul 2016

Tukaj so objavljena gradiva z delavnice Koordinacijskega odbora o upravičenih stroških CLLD, ki je potekala 22.6.2016 v Ljubljani. 

Več tukaj

Odgovori MKGP na aktualna vprašanja LAS o upravičenih stroških so tukaj.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43