SREČANJE ZA RAZVOJ PARTNERSTEV NA OBMOČJU LAS POSAVJE

14 May 2018

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je objavila 2. JAVNA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR. Z namenom vzpostavljanja učinkovitih partnerstev je znova pripravila srečanje za vse tiste, ki želijo poiskati projektne partnerje in oblikovati ali nadgraditi projektne ideje.

Srečanja za razvoj partnerstev, ki je potekalo v četrtek, 10. 5. 2018, v sejni sobi RRA Posavje, se je udeležilo 14 potencialnih prijaviteljev iz Posavja, ki prihajajo iz gospodarskega, javnega in civilnega sektorja. Po uvodni predstavitvi organizatorja, je sledila kratka predstavitev 2. Javnih pozivov LAS Posavje v letu 2018: Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR. Po tej predstavitvi je sledila predstavitev udeležencev, njihovih projektnih idej in interesnih področij sodelovanja. Zadnji del je bil namenjen odprtemu pogovoru o izkušnjah v povezavi z že prijavljenimi projektnimi idejami in nadgradnja le-teh.

Po izvedbi uradnega dela je sledilo še kratko neformalno druženje namenjeno povezovanju ter snovanju projektov, od katerih se jih bo nekaj prijavilo tudi na 2. javni poziv LAS Posavje.

Vsi, ki potrebujete dodatne informacije o javnih pozivih LAS, vljudno vabljeni. Dodatne informacije o javnih pozivih LAS daje vodilni partner LAS, in sicer po telefonu: na številki 07 488 10 52 za sklad ESRR in 07 488 10 47 za sklad ESPR vsak delovnik med 9. in 14. uro, po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si in osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško. Rok za oddajo vlog na 2. javni poziv LAS Posavje za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR je do 21. 6. 2018.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43