Srečanje za razvoj partnerstev

01 Dec 2017

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, pripravlja 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Želimo, da se potencialni prijavitelji, ki imajo velik interes po povezovanju v skupne projekte, spoznajo in zastavijo morebitna partnerstva. S tem namenom smo v sodelovanju z Zavodom Dobra družba organizirali srečanje za razvoj partnerstev, ki je potekalo, dne 30. 11. 2017 v sejni sobi D Občine Krško. Udeležencem smo predstavili delovanje LAS Posavje in povedali, da smo konec oktobra iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli pozitivno novico - obvestilo o potrditvi prvih dveh operacij z nazivom »Podjetna 9ka« in »iZOOdi-Iniciativa za odgovoren odnos do živali«. Obe operaciji sta bili konec aprila oddani na prvi javni poziv 2017, in sicer za črpanje sredstev iz ESRR. LAS Posavje čaka še na štiri vloge, ki so na MGRT še v fazi dopolnitev in na devet vlog, ki so oddane na ARSKTRP. Upamo, da bomo v kratkem lahko zadovoljno poročali o novih prejetih obvestilih o potrjenem sofinanciranju. Sledila je razprava o možnostih sodelovanja in razvoj partnerstev za prijavo operacij na predviden 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018.

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43