SPREMEMBA 4. JAVNEGA POZIVA EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP)

10 Aug 2022

SPREMEMBA 4. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP), ki ga je Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje objavila 08. 06. 2022.

 

Razpisna dokumentacija 4. javnega poziva se spremeni v III. poglavju, in sicer je v veljavi nov Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22), ki je dostopen na povezavi: Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, UL št. 82_22 s prilogo 1, dostopno na povezavi: Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, UL št. 82_22.

 

Vse ostale določbe javnega poziva z dne 08. 06. 2022 ostajajo nespremenjene.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani LAS Posavje: 4. javni poziv EKSRP (las-posavje.si) in RRA Posavje: Regionalna razvojna agencija Posavje (rra-posavje.si)

 

Dodatne informacije o javnem pozivu daje RRA Posavje, in sicer:

  • po telefonu: 07 488 10 43 ali 07 488 10 40, vsak delovnik med 9. in 14. uro,
  • po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si 
  • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43