Sprejem novele Uredbe CLLD

05 Nov 2020

Spoštovani člani LAS Posavje,

 

 

obveščamo vas, da je objavljena spremenjena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19 in 157/20) - povezava do NPB: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659

 

S spremembo uredbe se dodaja možnost predplačil pri naložbah za podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Predplačila bo možno izplačati na podlagi pridobljene bančne garancije. Predplačilo je možno napovedati tudi za že oddane vloge, za katere še ni izdana odločba, in sicer v 14 dneh po objavi novele.

 

Prehaja se na elektronsko vlaganje dokumentov, in sicer to velja za: vlaganje sprememb strategij lokalnega razvoja, letne načrte aktivnosti za podukrep »Podpora za tekoče stroške in animacijo« in letna poročila lokalnih akcijskih skupin (LAS) za vse sklade.

 

Sprememba uredbe nadalje določa pomemben rok, in sicer je zadnji rok za vložitev vloge za odobritev operacije 30. junij 2022, kar velja za vse v CLLD vključene sklade.

 

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, 157/2020).

 

 

Lep pozdrav,

 

LAS Posavje

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43