Seje organov LAS Posavje

28 Nov 2019

V torek, 26. 11. 2019 so v dvorani Hotel Kunst potekale seje organov LAS Posavje, in sicer:

2. redna seja upravnega odbora LAS Posavje:

  1. Predlog 2. spremembe SLR LAS Posavje
  2. Predlog letnega načrta aktivnosti LAS Posavje 2014–2020 za leto 2020
  3. Zahtevek vodilnega partnerja LAS Posavje za stroške vodenja in animacije za obdobje od 1. 7. 2019 do 31. 10. 2019
  4. Nabava osnovnih sredstev za pisarno LAS Posavje

2. redna seja nadzornega odbora LAS Posavje:

  1. Predlog 2. spremembe SLR LAS Posavje
  2. Predlog letnega načrta aktivnosti LAS Posavje 2014–2020 za leto 2020

11. redna seja skupščine LAS Posavje:

  1. Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti LAS Posavje za leto 2020
  2. Potrditev spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje 2014-2020

RRA Posavje, kot vodilni partner LAS Posvavje je organom predstavil spremembo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, ki prinaša kar nekaj pomembnih olajšav za izvajanje pristopa LEADER/CLLD, obenem pa bo pripomogla k zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in zahtevkov.

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43