RRA Posavje, vodilni partner LAS Posavje, gostila visoke goste iz nacionalnih in evropskih institucij na področju ribištva

10 May 2018

Posavje, 9. 5. 2018 – LAS Posavje so v torek, 8. maja 2018, obiskali predstavnik Evropske komisije, Dominique Philippe Levieil, predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektorja za lovstvo in ribištvo, dr. Bety Breznik in Anže Ule ter slovenski predstavnik FARNET-a (mreža evropskih ribiških območij, ki deluje v okviru Evropske komisije), Marko Koščak.

V sklopu tridnevnega obiska Evropske komisije v Sloveniji je bil drugi dan v celoti namenjen obisku Posavja. Na Regionalni razvojni agenciji Posavje, pri vodilnemu partnerju LAS Posavje, je visoke goste sprejel direktor Regionalne razvojne agencije Posavje, Martin Bratanič, predstavnice LAS Posavje, Manuela Bojnec, Nataša Kežman in Lucija Avguštin, pa so prisotnim predstavile regijo Posavje, delovanje LAS Posavje, izvajanje mehanizma CLLD ter projekte, ki jih bo LAS Posavje v programskem obdobju 2014–2020 izvajal s pomočjo sredstev, črpanih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, t. j. projekt prijavitelja Občina Sevnica »Najboljša riba je Posavka riba«, projekt prijavitelja Ribiška družina Brestanica-Krško »PoSava« ter projekt sodelovanja med LAS-i »Ocenjevanje ribjih izdelkov«. Predstavnik Evropske komisije, Dominique Philippe Levieil, je izrazil veliko zanimanje za navedene projekte kot tudi pohvalo strokovnim sodelavcem, delovanju in projektom samim, ki jih je prepoznal kot kvalitetne in dobrodošle za krepitev akvakulture v Posavju kot tudi v Sloveniji. Priznanje LAS Posavje je podala tudi Dr. Bety Breznik, ki je povedala, da je LAS Posavje trenutno edini slovenski LAS od skupno štirih, ki lahko v programskem obdobju 2014–2020 črpajo sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki že ima odobrena projekta in bo v kratkem pričel tudi z njunim izvajanem. Na srečanju je bilo poudarjeno tudi, da je LAS Posavje z aktualnim javnim pozivom za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018, ki je odprt do 21. junija 2018, v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo razpisal 1 mio. sredstev, kar predstavlja veliko priložnost za razvoj Posavja na področju akvakulture in z njo povezanih sorodnih vsebin.

Obisk smo nadaljevali z ogledom ribogojnice Goričar v Globočicah pri Kostanjevici, obrata predelave Ribogojstva Goričar v Slivju pri Podbočju ter pivovarne Ressel, ki jo je prav tako plod trdega dela družine Goričar. Dominik, Natalija in Mirko Goričar so nas sprejeli nadvse gostoljubno in nam do podrobnosti predstavili vzrejo rib, s katero se je oče Dominika in Natalije, Mirko Goričar začel ukvarjati leta 1978. Pot nas je nato peljala na Blanco, kjer sta nas gostoljubno sprejela Stane in Bernarda Pajk. Bernarda Pajk je nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji in se ukvarja z vzrejo postrvi šarenk, ki jih sama tudi nadvse odlično pripravi.

Visokim gostom sta bila tako v dnevu, ki je prinesel veliko novega znanja, izmenjavo mnogih informacij, idej in dobrih okusov, predstavljena primera uspešnega ribogojstva v Posavju – v večjem in manjšem obsegu –, gostovanje pa smo zaključili z željo, da se v Posavju še srečamo. Po besedah navedenih predstavnikov je namreč naše kraje vredno večkrat obiskati.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43