RAZPIS VOLITEV V ORGANE LAS POSAVJE

18 Sep 2019

Spoštovani člani LAS Posavje,

na podlagi Pravilnika o volitvah v organe Lokalne akcijske skupine Posavje z dne 20. 06. 2019, ki ga je potrdil Upravni odbor LAS Posavje in sklepa Upravnega odbora LAS Posavje št. IV/19-2019 z dne 16. 09. 2019 o razpisu volitev v organe LAS Posavje, Upravni odbor LAS Posavje z dnem 18. 09. 2019 objavlja:

RAZPIS VOLITEV pred potekom mandata za izvolitev predstavnikov V ORGANE LAS POSAVJE: Upravni odbor in Nadzorni odbor LAS Posavje.

  • Rok za vložitev kandidature je: 01. 10. 2019 - do 14. ure
  • Volitve v organe LAS Posavje bodo izvedene na 10. redni seji Skupščine LAS Posavje, dne 15. 10. 2019. 

Člani LAS Posavje vse potrebne informacije o volitvah v organe LAS Posavje pridobite iz dokumenta: RAZPIS VOLITEV. Kandidaturo za izvolitev predstavnikov v Nadzorni odbor in Upravni odbor LAS lahko vložite na obrazcih: OBRAZEC Kandidatura za UO LAS Posavje in OBRAZEC Kandidatura za NO LAS Posavje.

Pravilnik o volitvah v organe LAS Posavje in vsa ostala pravna podlaga LAS Posavje je objavljena na: http://www.las-posavje.si/pravne-podlage-delovanja-las.html  

Za morebitna dodatna pojasnila lahko kontaktirate pisarno LAS Posavje.  

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43