PRVI DVE POTRDITVI OPERACIJ ZADNJEGA JAVNEGA POZIVA RIBIŠKEGA SKLADA IN DODATNA SREDSTVA ZA REGIONALNI SKLAD

27 Nov 2020

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je 24. in 27. novembra 2020 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela prvi dve odločbi od štirih vlog 4. javnega poziva LAS Posavje, ki jih je upravni odbor LAS Posavje potrdil za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v letu 2020.

Prva potrjena operacija je operacija Ujemi ribo in doživi energijo Save (akronim: »Doživi energijo Save«), ki jo je Občina Krško, skupaj s partnerji CPT Krško, Ribogojstvo Colarič, Ribiška družino Brestanica-Krško in AGRO Posavje d.o.o. oddala na 4. javni poziv LAS Posavje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Projekt je odobren za sofinanciranje s sredstvi ESPR v višini do 169.993,95 €. V sklopu operacije bo razvit nov turistični produkt, usposobljeni bodo ribiški vodniki, oblikovano doživetje z ribičem na reki Savi, trasirana nova kolesarska pot z energetskimi točkami na območju LAS Posavje, izvedene delavnice na temo krapolova na reki Savi in revitalizirano degradirano območje ob reki Savi, ki bo spremenjeno v postajališče za avtodome. Poleg vsega omenjenega pa bosta nameščena tudi dva ribomata Ribogojstva Colarič iz Kostanjevice na Krki, in sicer bodo svoj prvi ribomat dobili Brežičani, postavljen bo na brežiški tržnici, Tržnica Videm Krško pa bo z novim letom bogatejša še za en ribomat, oba pa bosta opremljena s fileji in čevapčiči ter namazi iz lokalno vzrejenega afriškega soma Ribogojstva Colarič.

Druga potrjena operacija za sofinanciranje s sredstvi ESPR v znesku do 169.999,82 pa je operacija Z ribami do zdravja (akronim: »Ribe in okolje«), prijavitelja Občina Sevnica in partnerjev KŠTM Sevnica, Športno kulturno društvo Mini kraljestvo in Ribogojstvo AKVAL d.o.o. V sklopu projekta bo obnovljena mansarda Tončkovega doma na Lisci, urejen razstavni prostor in prostor za druženje, poleg tega bodo izvedene tudi kulinarične delavnice, animacije za skupini VDC in Ozara ter za otroke posavskih šol. Otroci bodo skozi različne elemente igre in izkustvenega učenja spoznavali vodne ekosisteme, ribe v kulinariki ter rabo odpadnih surovin. Ribogojstvo Akval d.o.o. pa bo v sklopu projekta ustvarilo novo delovno mesto in nabavilo opremo, ki bo bistveno avtomatizirala delo na ribogojnici in zmanjšala vpliv na habitate.

Danes, 27. novembra 2020, pa je Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela Obvestilo o dodelitvi ostanka sredstev sklada ESRR mehanizma CLLD v programskem obdobju 2014 – 2020 v višini 293.865,97 EUR.

Regionalna razvojna agencija Posavje bo 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) objavila predvidoma v prvi tretjini leta 2021. Višina razpisanih sredstev bo znana ob sami objavi javnega poziva, vanjo pa bo vključen dodeljen ostanek sredstev v višini 293.865,97 EUR. Predpogoj za objavo novega javnega poziva za črpanje sredstev iz regionalnega sklada je tudi potrjena sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje, v kateri se mora v finančni okvir predhodno vključiti tudi ostanek sredstev sklada ESRR mehanizma CLLD v programskem obdobju 2014 – 2020.


Dodatne informacije daje vodilni partner LAS Posavje, RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, in sicer:

- vsak delovnik med 9. in 14. uro po telefonu:
• 07 488 10 43 za kmetijski sklad (Lucija Avguštin)
• 07 488 10 47 za ribiški sklad (Manuela Bojnec)
• 07 488 10 52 za regionalni sklad (Nataša Kežman)

- po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43