PRVE POTRDITVE OPERACIJ IZ SREDSTEV CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE

25 Oct 2017

Z veseljem sporočamo, da je Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, dne, 25. 10. 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regionalni razvoj, prejela prvo Obvestilo o potrditvi dveh operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Potrjeni sta operaciji z nazivom »Podjetna 9ka« in »iZOOdi-Iniciativa za odgovoren odnos do živali«.

Operacija z nazivom »Podjetna 9ka«, prijavitelja Občina Krško s parterji: Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, GZS - Območna zbornica Posavje, Krško, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Metalika d.o.o. in Osnovna šola Artiče v skupni višini 84.478,89€ bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja znaša 61.171,72 €; zaključek operacije je predviden do 31. 10. 2019.

Operacija z nazivom »iZOOdi-Iniciativa za odgovoren odnos do živali«, prijavitelja Društvo PoPasje, s parterji: Kinološko društvo za iskanje, zaščito in reševanje (IZAR), Marengo, društvo za terapijo in aktivnosti s pomočjo konja, Kulturno društvo Prostor vmes in Ambulanta za male živali VET BM d.o.o. v skupni višini 32.294,75€ bo prav tako sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja je 24.007,34 €, zaključek operacije do 4. 10. 2018.

Obe operaciji sta bili konec aprila oddani na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2017, in sicer za črpanje sredstev iz ESRR. Julija – po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje – je Regionalna razvojna agencija Posavje predloga operacij posredovala v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, t. j. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki bo z Občino Krško in Društvom PoPasje tudi sklenilo pogodbi o sofinanciranju operacij s sredstvi ESRR.

Operaciji sta skladni z upravičenim namenom oz. prispevata k upravičenemu področju ukrepanja:

  • USTVARJANJE DELOVNIH MEST (spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev) in
  • VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti oz. povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni).

Gre za sofinanciranje operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni z Operativnim programom evropske kohezijske politike 2014–2020, operacija je skladna s cilji ESRR (vlaganje v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS Posavje) in finančni plan operacij je ustrezen.

Obvestilo o potrditvi operacij »Podjetna 9ka« in »iZOOdi-Iniciativa za odgovoren odnos do živali« pomeni zeleno luč za začetek izvedbe omenjenih operacij.

Čakamo še na štiri vloge, ki so na MGRT-ju v fazi dopolnitev. Upamo pa, da bomo v kratkem lahko poročali o novih prejetih obvestilih o potrjenem sofinanciranju.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43