PROBLEMATIKA PROGRAMA LEADER

21 Nov 2014

Vodstvo DRSP, ki je krovno združenje vseh lokalnih akcijskih skupin po Sloveniji, se je v četrtek, 30.10.2014, sestalo z ministrom MKGP, Dejanom Židanom. Na sestanku je bila prisotna tudi Darja Planinc, vodja Tehnične pisarne LAS Posavje, ki trenutno predseduje Komisiji za program LEADER/CLLD v okviru društva.


Osnovni namen sestanka je bil ministru Dejanu Židanu predstaviti problematiko programa LEADER 2007–2013, natančneje obdelavo zahtevkov tekočih projektov, ki od letošnjega aprila poteka na AKTRP.

 

Več informacij na spletni strani DRSP

http://www.drustvo-podezelje.si/sl/arhiv-novic/2201-sestanek-drsp-pri-ministru-za-kmetijstvo-dejanu-idanu

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43