Pozivamo k predložitvi projektnih predlogov in idej za projekte sodelovanja LAS.

02 Nov 2017

Spoštovani člani LAS Posavje.

 

 

Pozivamo vas k predložitvi projektnih predlogov in idej za projekte sodelovanja LAS.

 

V kolikor imate predloge projektov sodelovanja v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, prosimo, da upoštevate, da je potrebno za oddajo projekta sodelovanja predhodno pripraviti spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje 2014-2020, v katero se zaradi neposrednega črpanja sredstev vnese konkretni predlog projekta sodelovanja.

 

Za projekte sodelovanja v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja bo LAS Posavje, v kolikor bo za to izkazan interes, kandidiral na javni razpis zadevnega sklada. Objava javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se predvideva v mesecu decembru 2017.

 

Področja, na katerih obstaja interes za sodelovanje (in bodo lahko podprte iz EKSRP ali ESRR), so bila identificirana skozi pripravo SLR, in sicer: nova znanja in izkušnje z namenom prenosa na naše območje oz. iz našega območja v druge LASe s področij krepitve kratkih dobavnih verig, nove oblike trženja storitev in proizvodov, krepitev sodelovanja še posebej za ranljive skupine, skupne operacije v podporo varstvu okolja, narave, kulturne dediščine, tradicionalnih znanj na področju obrti, rokodelstva, razvoja turizma. Končni projekti sodelovanja bodo oblikovani, ko se bodo dejansko pokazale potrebe in interesi članov na tem področju.

 

Prosimo vas za oddajo projektnega obrazca do srede, 15. 11. 2017.

 

 

S prijetnimi pozdravi,

 

LAS Posavje

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43