POZIV UO LAS POSAVJE ZA VODILNEGA PARTNERJA

22 Oct 2015

 

Poziv Upravnega odbora LAS Posavje za izbor vodilnega partnerja

UO LAS Posavje 2014-2020 je na svoji prvi seji dne, 22.10.2015, sprejel sklep, da bo vodilni partner LAS Posavje izbran izmed partnerjev LAS Posavje na podlagi poziva Upravnega odbora vsem partnerjem LAS Posavje.

Način objave:

Poziv Upravnega odbora LAS Posavje za izbor vodilnega partnerja se posreduje vsem ustanovnim članom LAS Posavje na njihove elektronske naslove in se objavi na spletni strani LAS Posavje.

Rok:

zainteresirani člani LAS Posavje lahko svojo ponudbo na predpisanem obrazcu oddajo v zaprti kuverti najkasneje do ponedeljka, 26.10.2015, do 14. ure, osebno na sedežu RRA Posavje v zaprti kuverti, naslov: RRA Posavje, za LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.

VSEBINA OBJAVE

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43