POTRDITEV DVEH PROJEKTOV SODELOVANJA IZ SREDSTEV CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE

13 Aug 2018

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v sredo, 8. avgusta 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev dveh projektov sodelovanja LAS za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

LAS Posavje je bil kot partner v konzorciju projektne prijave, ki jo je pripravil skupaj z ostalimi slovenskimi LASi in partnerji na območju LAS Posavje, uspešen v dveh projektih sodelovanja LAS: »Pametne vasi za jutri« in »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«.

Projekt sodelovanja »Pametne vasi za jutri« je LAS Posavje pripravil skupaj s slovenskimi LASi, in sicer: LAS Prlekija, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Tako bo v prihajajočih mesecih skupaj s partnerji razvijal pametne rešitve na podeželju. Na območju LAS Posavje, bo to počel skupaj z Regionalno razvojno agencijo Posavje, Občino Brežice, Občino Sevnica in Občino Krško.

Projekt sodelovanja »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« pa je LAS Posavje pripravil skupaj z LASi LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov ter LAS Obsotelje in Kozjansko. Na območju LAS Posavje bo skupaj z Regionalno razvojno agencijo Posavje in Kozjanskim parkom povezoval biosferna območja Slovenije in skušal kar najbolje uporabiti Unescov znak ''Man and Biosphere'' za prepoznavnost našega območja.

Projekta sta bila odobrena v okviru 3. javnega razpisa za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin«.

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43