POROČILO VREDNOTENJA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS Posavje

01 Apr 2019

LAS Posavje je zaključila z aktivnostmi vmesnega vrednotenja Strategije Lokalnega razvoja LAS Posavje.

Z vrednotenjem SLR, ki je v programskem obdobju 2014–2020 na podlagi Uredbe CLLD in Uredbe (EU) št. 1303/2013 obvezno za vse LAS, je LAS Posavje preverjala, kako uspešni smo bili pri uresničevanju ciljev Startegije lokalnega razvoja LAS Posavje - do 31. 12. 2018. Vrednotenje SLR je potekalo v sodelovanju tehnične pisarne LAS Posavje z zunanjim strokovnjakom, na fokusni skupini pa so s podajo svojega mnenja k pripravi vrednotenja ključno pripomogli tudi nekateri prijavitelji/izvajalci operacij na skladih EKSRP, ESRR in ESPR, predstavniki upravnega odbora, nadzornega odbora in ocenjevalne komisije LAS Posavje. Prav tako ste svoj dragoceni prispevek k izvedbi vrednotenja dodali vsi člani LAS, ki ste izpolnili naše spletne vprašalnike. Končno poročilo o (vmesnem) vrednotenju SLR LAS Posavje se nahaja tukaj - vljudno vabljeni k branju!

Naslednje vrednotenje SLR bo LAS Posavje izvajala ob zaključku programskega obdobja 2014– 2020, ko se bo pripravilo poročanje glede uresničevanja ciljev SLR za obdobje do 31. 12. 2023. Do takrat, nadaljujemo z objavami javnih pozivov LAS Posavje in pripravo novih operacij za uresničevanje ciljev SLR - v okviru skladov EKSRP, ESPR in ESRR. 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43