ODPRTI JAVNI POZIVI LAS POSAVJE – do 18. junija 2020

02 Jun 2020

Potencialne prijavitelje operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 ponovno obveščamo, da je Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, v aprilu objavila JAVNE POZIVE za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020:

  • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ESKRP),
  • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in
  • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Namen pozivov je izbor lokalnih projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje in sofinanciranje njihovih stroškov.

Sredstva, ki so na razpolago:

  • sklad EKSRP 382.831,27 EUR,
  • sklad ESPR 617.264,97 EUR in
  • sklad ESRR 291.860,96 EUR.

Prijavitelji so lahko fizične in pravne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma delujejo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

Javni pozivi so odprti do četrtka, 18. 6. 2020.

Razpisne dokumentacije (po skladih) so dosegljive na spletni strani LAS Posavje: http://www.las-posavje.si/aktualni.html  

Verjamemo, da se v povezavi z izpolnjevanjem vlog za prijavo operacij na javne pozive porajajo številna vprašanja, zato vas vabimo, da se dogovorite za svetovanje, ki vam bo v pomoč pri pripravi vloge.

Dodatne informacije o javnih pozivih LAS Posavje daje vodilni partner LAS Posavje, in sicer:

- vsak delovnik med 9. in 14. uro po telefonu:

  • 07 488 10 43 za sklad EKSRP
  • 07 488 10 47 za sklad ESPR
  • 07 488 10 52 za sklad ESRR

- po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si

- osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.

 

LAS Posavje

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43