ODPRT JAVNI POZIV LAS POSAVJE – do 14. oktobra 2021

06 Oct 2021

Potencialne prijavitelje projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 obveščamo, da je Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, dne 24. 8. 2021 objavila JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Namen poziva je izbor lokalnih projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje in sofinanciranje njihovih stroškov.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 299.408,56 EUR.

Prijavitelji so lahko fizične (samo s. p.) in pravne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma delujejo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

Javni poziv je odprt do četrtka, 14. 10. 2021.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani LAS Posavje: http://www.las-posavje.si/aktualni.html  

Verjamemo, da se v povezavi z izpolnjevanjem vlog za prijavo operacij na javni poziv porajajo številna vprašanja, zato vas vabimo, da se dogovorite za svetovanje, ki vam bo v pomoč pri pripravi vloge.

Dodatne informacije o javnem pozivu LAS Posavje daje vodilni partner LAS Posavje, in sicer:

- vsak delovnik med 9. in 14. uro po telefonu 040 323 127,

- po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si

- osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.

 

LAS Posavje

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43