Obvestilo upravičencerm operacij LAS Posavje ESRR iz naslova Podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

31 Mar 2020

Spoštovani upravičenci operacij LAS Posavje ESRR,

 

ker se vam pri izvajanju vaših operacij, sofinanciranih iz sredstev CLLD ESRR, zaradi izrednih razmer kot posledice pandemije COVID-19 porajajo vprašanja glede oddaje zahtevkov in poročanja, vam v nadaljevanju posredujem prejeto informacijo s strani KO CLLD, in sicer:

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja ESRR (v nadaljevanju: OU ESRR), opredeljuje vpliv koronavirusa COVID-19 na izvajanje operacij kot višjo silo oz. naravni dogodek ali drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je potrebno obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo upravičencem za optimalno dosego namenov in ciljev operacij ter ne nazadnje za doseganje ciljev OP. OU ESRR že pripravlja smernice glede celovitega reševanja sprememb iz naslova pogodb, katere bodo predvidoma objavljene na spletnih straneh organa. Ne glede na vse navedeno pa spodbujamo vse upravičence, ki v dani situaciji vendarle lahko izpolnijo svoje obveznosti preko e-aplikacije, da to storijo v največji možni meri v predpisanih rokih.

 

Situacija glede ukrepov za zajezitev širjenja virusa se spreminja iz dneva v dan. Zato bo LAS Posavje aktivno spremljal novice in vas sproti obveščal.

 

Za morebitna dodatna pojasnila smo dosegljivi in ostanite zdravi,

 

pisarna LAS Posavje

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43