Obvestilo UO ESPR glede poslovnih načrtov v "mehkih" projektih

28 Mar 2019

Organ upravljanja obvešča vse LAS-e, ki za izvajanje strategije lokalnega razvoja koristijo sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020, da ne glede na to, da je v Smemicah OU za izvajanje ukrepov CLLD za ESPR navedeno, da se tudi za t.i. »mehke projekte« pripravi poslovni načrt (točka 5.2.), da poslovni načrt za »mehke projekte« ni potreben, ker se vsi zahtevani podatki lahko razberejo iz vloge. Sprememba bo omogočila poenostavitev postopka in bo vključena v naslednjo spremembo Smernic.

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43