Obvestilo - Objavljena posodobljena verzija Navodil OU o upravičenih stroških ESRR

07 May 2020

Obveščamo vas, da je na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila objavljena posodobljena verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.10 (https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_verzija-1-10_april20.pdf), ki vsebuje novo poglavje - Poglavje 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin – Epidemija Covid-19.

 

Navodila so spremenjena v poglavjih, ki vplivajo na poročanje:

-              Poglavje 2.1.1 Nakup nepremičnin: Popravljena so zahtevana dokazila v primeru nakupa nepremičnin (usklajeno z zakonodajo).

-              Poglavje 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin – Epidemija Covid-19: Dodano je novo poglavje, ki ureja posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin (upravičeni stroški in zahtevana dokazila v okviru razglašene epidemije Covid- 19).

 

Za vsa pojasnila smo na voljo.

 

Ostanite zdravi in lep pozdrav,

 

LAS Posavje

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43