Obvestilo o javnih pozivih LAS Posavje v času epidemije COVID-19

24 Mar 2020

POTENCIALNIM PRIJAVITELJEM OPERACIJ na javne pozive LAS Posavje za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 ESPR, ESRR in EKSRP

Zadeva: Trenutne izjemne razmere in objava javnih pozivov LAS Posavje za Podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Spoštovani potencialni prijavitelji operacij na:

  • javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
  • javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in
  • javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR),

obveščamo vas, da zaradi trenutne situacije z virusom SARS-CoV-2, Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, s strani organov upravljanja skladov CLLD še ni prejela odločbe o potrditvi spremembe SLR LAS Posavje, ki je podlaga za objavo javnih pozivov LAS Posavje.

Javni pozivi LAS Posavje (3. JP EKSRP, 3. JP ESRR in 4. JP ESPR) bodo objavljeni po prejemu odločbe o potrditvi SLR LAS Posavje, skladno s sklepi IV, V in VI upravnega odbora LAS Posavje, z dne 18. 2. 2020, t. j. v roku petih (5) dni od prejema odločbe o potrditvi SLR LAS Posavje.

Ker je UO LAS Posavje predvidel, da bi se zgoraj omenjeni javni pozivi zaprli 14. 5. 2020, bomo takoj, ko se epidemija zaključi in se trenutna situacija stabilizira, po potrebi sklicali sejo UO LAS Posavje in predlagali podaljšanje roka za zaprtje navedenih javnih pozivov. O sklepu upravnega odbora LAS Posavje glede morebitnega podaljšanja odprtosti javnih pozivov bomo obveščali po ustaljenih kanalih informiranja in na spletni strani LAS Posavje.

Za morebitna dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo na telefonski številki 07 488 10 47 ali na e-naslovu las.posavje@rra-posavje.si.  

 

Ostanite zdravi,

pisarna LAS Posavje

   

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43