Obvestilo

05 Dec 2016

Obveščamo vas, da smo dne 28.10.2016 resornim ministrstvom poslali predloge javnih pozivov za kmetijski (EKSRP), regionalni (ESRR) in ribiški (ESPR) sklad. Le-ti se sedaj še vedno pregledujejo. Za ESRR sklad bo medresorski usklajevalni sestanek 15.12.2016, za ESPR sklad pa je usklajevalni sestanek 13.12.2016.

 

Zaradi navedenega bodo javni pozivi objavljeni v začetku leta 2017.

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43