Objavljena 5. sprememba Uredbe CLLD

07 Nov 2018

Dne 26. 10 . 2018 je bila v Uradnem listu dne 26. 10. 2018, objavljena  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Glavne spremembe Uredbe se nanašajo:

  • pregled uspešnosti in doseganje mejnikov SLR;
  • bolj jasne določitve določb in uskladitev določb z dejanskim izvajanjem ukrepa – spreminja se način za oddaje vlog za sklad ESRR (iz fizične oddaje v elektronsko oddajo), saj se na MGRT izvaja poenotenje sistema oddajanja vlog  in tako se oblikuje informacijski sistem za oddajanje vlog tudi na CLLD;
  • izjemo za predložitev ponudb treh ponudnikov za ocenjevalno komisijo za sklad EKSRP in ESPR;
  • označevanje sofinanciranih operacij za sklada EKSPR in ESRP - v veljavo bo stopil Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz PRP 2014–2020;
  • posebna pravila glede podpore za sklad ESRR – določbe glede bolj določenega začetka veljave upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR, in sicer, po oddaji vloge na MGRT, vendar ne pred datumom začetka operacije in
  • spremembo Priloge 8.

Povezava:

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43