OBJAVLJENA 10. RAZLIČICA UREDBE CLLD

28 Aug 2023

Uradnem listu RS št. 92/2023 je bila dne 25. 08. 2023 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Neuradno prečiščeno besedilo 10. različice UREDBE CLLD se nahaja TUKAJ. 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43